Inlägg

Första studien om taktilt demenstest

Det finns en risk för att äldre med dövblindhet får en demensdiagnos – trots att problemen beror dövblindheten. Men det finns också en risk att demensen missas just för att personen har problem med både syn och hörsel. — Det är viktigt med rätt diagnos eftersom behandlingen och insatserna ser olika ut, säger Jesper Dammeyer vid Köpenhamns universitet, som tillsammans med forskarkollegan Peter Bruhn tagit fram ett taktilt testbatteri för demens. — Det visade sig fungera bra. Skillnaderna mellan dem som hade demens och de som hade dövblindhet men inte demens var mycket tydliga.