Inlägg

Närbild på rött virus mot blå bakgrund med texten CORONA COVID-19

Fokus på pandemins konsekvenser i Socialstyrelsens årliga lägesrapport

Socialstyrelsen redovisar på uppdrag av regeringen en lägesrapport om tillståndet och utvecklingen av insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Karin Flyckt, samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen, har skrivit rapporten som i år fokuserar på konsekvenserna av covid-19.
illustration: bildskärm omgiven av en pekande hand och olika symboler för digital teknik

Personer med dövblindhet riskerar missa viktig krisinformation

Personer med dövblindhet har blivit drabbade när myndigheter brustit i att tillgängliggöra samhällsinformation om covid-19. Det visar en rapport beställd av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och utförd av Centrum för Klinisk Forskning i Dalarna i samarbete med Beripsam.
skylt med profilbild på en kvinna och man med upplysning om två meters avstånd mellan sig

Råd till dig som känner eller i ditt yrke möter personer med dövblindhet

Du kanske inte brukar ta initiativet till att kontakta personer med dövblindhet? Eller kanske de sätt som ni vanligtvis har kontakt på inte fungerar nu när myndigheterna rekommenderar fysiskt avstånd? Mattias Ehn, med dr och leg psykolog Dövblindteamet i Stockholm, påminner om behovet att tänka annorlunda under pågående coronapandemi. Emilia Goodwill Keller,  kommunikationspedagog inom Dövblindteamet i Stockholm, kompletterar råden med vad du bör tänka på när en fysisk kontakt ändå är nödvändig.
Närbild på rött virus mot blå bakgrund med texten CORONA COVID-19

Råd till personer med dövblindhet och anhöriga i samband med coronavirus och covid-19

Om jag eller någon i min familj har dövblindhet - innebär det något särskilt för oss, jämfört med andra? Ja, definitivt! Claes Möller, läkare och sakkunnig i medicinska frågor på Nkcdb berättar varför.