Inlägg

Caroline i halvlångt blont hår och glasögon står, HOn bär en vit jacka med blommor över en rosa blus.

När världarna möts - personalens bidrag till språkutvecklingen

Den som ser och hör upplever världen på ett sätt. Den som har medfödd dövblindhet på ett helt annat. Att få världarna att mötas är en enorm utmaning. — Svårigheten ligger i att den ena utgår från intrycken som kommer via syn och hörsel, den andra från det som tas in taktilt, via kroppen. Detta gäller även för kommunikation och språk. — I min mastersuppsats har jag undersökt hur assistenterna bidrar till språkutvecklingen genom att anpassa kommunikationen till en kroppslig/taktil form, säger Caroline Lindström, specialpedagog vid Mo Gård LSS.