Inlägg

porträtt Bente Enggrav

Som en gäst som aldrig går hem

Att vara anhörig är att vara den som det inte handlar om. Någon har beskrivit det som att leva med en gäst som aldrig går hem. Bente Enggrav är socionom och arbetar med det psykosociala stödet för familjer där någon har dövblindhet. Att anhöriga och andra närstående deltar i rehabiliteringen ses som självklart på Eikholt, norskt resurscenter för dövblinda. —När vi optimerar syn och hörsel måste vi inse att det också innebär utmaningar, framför allt känslomässiga, säger hon. Det gäller både brukarna och de anhöriga.