Inlägg

Har ditt barn problem med både syn och hörsel?

Snubblar ditt barn ofta i trappan? Undviker barnet bollekar? Eller drar han eller hon sig undan från sociala situationer för att det är svårt att hänga med i samtalet? Det kan vara tillfälligt och helt normalt. Men också tecken på att barnet har svårt att både se och höra. Eftersom det är svårt att upptäcka barn med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet har vi tagit fram en ny broschyr. Den finns även på engelska och arabiska.