Inlägg

Berit står i ett fönster. Kotklippt hår och svart klänning med en färggrann halsduk virad runt halsen. Hon ler in i kameran.

Ulrica Broddstedt på SPSM tilldelas stipendium för magisteruppsats

Stort grattis till Ulrica Broddstedt som den 3 december på Internationella funktionshindersdagen erhöll ett stipendium för sitt magisterexamensarbete i ämnet Handikappvetenskap med titeln ”Att kunna göra sin röst hörd - En fallstudie om vuxnas synsätt på dövblinda barns kommunikation”. 
Berit står i ett fönster. Kotklippt hår och svart klänning med en färggrann halsduk virad runt halsen. Hon ler in i kameran.

Därför får flyktingar med dövblindhet så dålig hjälp

Våra  fördomar ställer sig i vägen för integration av nyanlända med funktionsnedsättningar. Det hävdar Berit Berg, professor vid Institutt for socialt arbeite och helsevitenskap i Norge. Hon ger ett exempel: "Jag mötte en femårig flicka som inte pratade, hade dålig ögonkontakt och motoriska svårigheter. Hon hade varit i Norge nästan hela sitt liv men inte fått någon hjälp. Personalen på förskolan menade att det var för tidigt eftersom ”det ju är svårt att lära två språk”. Så är det inte, men de hade inte tagit reda på fakta".