Inlägg

Gruppbild på hela IKT-expertgruppen

Tekniken som räddare i vardagen

Instruera den smarta lampan lysa rött när det kommer ett sms blått när det kommer ett mejl. Koppla mobilen till ugnstermometern och ta ut steken när telefonen vibrerar. Läs av blodtrycket eller håll koll på blodsockret och få informationen i tal eller som punktskrift. Det är bara några exempel på ny och underlättande teknik som presenterades på Nkcdb:s inspirationsdag om teknik och dövblindhet. — Ett problem är att hjälpmedelsvärlden inte är i fas med utvecklingen. Det borde inte spela någon roll om det som fungerar är köpt från ett hjälpmedelsföretag, internet eller närmaste teknikaffär, säger Janne Koski, medlem i Nkcdb:s expertgrupp för IKT, informations- och kommunikationsteknik.