Inlägg

Marie Heurtin och syster Marguerite

Den som känner sig älskad vågar börja utforska världen

Att stängas ute är mardrömmen för alla. Men vem får vara med? Vilka är förutsättningarna för delaktighet? Frågorna diskuterades på Nkcdb:s nationella dagar 2015. − Risken är stor att vi blir alltför konkreta och glömmer att även personer med medfödd dövblindhet har en idé om den andra, att de har ett själv, säger Anne Nafstad, norsk specialpsykolog och en av föreläsarna. Under två dagar diskuterades bland annat Helen Keller, dövblindtolkning, konsten att ledsaga och psykisk hälsa.