Inlägg

Anjas ansikte syns bakom den bruna kudden som John puffar på för att få kontakt.

Troféstolen blev en oväntad öppning för kommunikation

När Anja Metso, som har dövblindhet, fick en troféstol öppnade hon plötsligt för kommunikation på ett helt nytt sätt. Hon som oftast var avig och inte gärna släppte folk nära började ta egna initiativ och vilja vara med i olika aktiviteter. Allt tack vare att personalen på LSS-boendet Vidbo i Göteborg tänkte annorlunda – och fick hjälp av dövblindteamet med argumentationen för att få stolen godkänd som hjälpmedel. — Vi har lärt oss hur viktigt det är att tänka utanför boxen, säger Anne-Marie Janko, övergripande stödpedagog på Vidbo. De som förskriver hjälpmedel kan ha svårt att förstå att det som är tänkt för en specifik situation kan få en helt annan funktion i ett annat sammanhang.