Resursgrupp teknik och hjälpmedel

Resursgruppen inom Nkcdb för dessa frågor, också känd som ”Teknikgruppen”, finns för att ge råd, stöd och support till regioner, arbetsförmedling, försäkringskassa, kommuner och andra aktörer som provar ut och förskriver teknik och hjälpmedel till personer med dövblindhet.

Gruppen består av personer som, vid sidan av sitt uppdrag inom Nkcdb, aktivt arbetar inom området. Tillsammans har gruppen kompetens kring såväl barn som vuxna, och om hjälpmedel som används i skolan, hemmet och på arbetsplatsen. Utöver de egna erfarenheterna har deltagarna i gruppen också ett stort kontaktnät som de kan använda för att leta svar på specifika frågor. En av gruppens viktigaste uppgifter är att svara på frågor om teknik och hjälpmedel från professionella runt om i Sverige.

Ta gärna första kontakten med oss via e-post: teknikgruppen@nkcdb.se. Välkommen med din fråga!

foto: porträtt Karin Jönsson

Karin Jönsson, samordnare/IKT-specialist

Karin har idag det övergripande samordningsansvaret för teknik- och hjälpmedelsgruppens arbete. Hon arbetar också på företaget Horisont i Lund med individuella tekniska anpassningar och utbildningar för personer med dövblindhet och personer med synnedsättningar. Ofta på uppdrag av regioner, arbetsförmedling eller försäkringskassa. Det ger ett brett perspektiv på de varierande behov av anpassningar som personer med dövblindhet har, men också aktuell kunskap om teknikutvecklingen inom området.

foto: porträtt Henrik Hildemar

Henrik Hildemar, IKT-pedagog

Henrik arbetar som IKT-Pedagog inom Mo Gård. Där arbetar han för att utveckla IKT-stöd i olika vardagssituationer för personer med medfödd dövblindhet. Han är med i gruppen för samverkan och erfarenhetsutbyte kring teknik och hjälpmedel utifrån sitt uppdrag på Mo Gård.

foto: porträtt Jenny Widmark

Jenny Widmark, audionom

Arbetar inom Dövblindteamet i Västra Götalandsregionen som audionom sedan 2012. Hon har en gedigen erfarenhet av att prova ut och anpassa hörselhjälpmedel till personer med dövblindhet. Det handlar i hög grad om att välja ut och kunna anpassa hjälpmedel så att de går att hantera även med försämrad eller obefintlig syn. Dessutom har hon stor erfarenhet av regional verksamhet och att arbeta i team med olika kompetenser.

Porträttbild på Martin Zakrisson. Foto.

Martin Zakrisson, samordnare elektronisk kommunikation

Martin arbetar idag som enhetschef på SPRIDA kommunikationscenter och har lång erfarenhet av förskrivning av hjälpmedel och alternativ telefoni, bland annat till personer med dövblindhet. Han har också byggt upp och utvecklat Centrum för elektronisk kommunikation som är ett nationellt uppdrag Socialstyrelsen gett Region Örebro län att ge stöd för att utveckla, förvalta och sprida metoder och teknik för elektronisk kommunikation.

Kvinna 50+ med bruna glasögon, kort mellanblont hår och gråblå ögon. Hon bär en mönstrad blå vit blus. Foto.

Monika Estenberger, pedagog

Monika är anställd på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) och fungerar som en viktig länk mellan gruppen och Nkcdb:s övriga verksamhet. Hon har en gedigen kompetens och erfarenhet kring personer med medfödd dövblindhet. En värdefull tillgång då vi upplever att teknik och hjälpmedel för dessa personer är ett eftersatt område.

foto: porträtt Thomas Ragnarsson

Thomas Ragnarsson, synpedagog

Thomas arbetar som rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) i Örebro och har tidigare erfarenhet från arbete inom förskola, grundskola, grundsärskola och statlig specialskola. Har dessutom arbetat för regionen i 25 år inom syncentral och på kommunikationscentret (SPRIDA), där han jobbade med utprovning av och utbildning i individuellt anpassade datorer för personer med dövblindhet.