Synhjälpmedel för personer med dövblindhet

Person som håller i ett papper och vinkar med sin lediga hand. I en pratbubbla står det Välkommen.

Den här sidan vänder sig specifikt till dig som provar ut, förskriver och/eller utbildar i hantering av synhjälpmedel. Syftet är att bidra med relevant kunskap om kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet som du kan ha nytta av i ditt arbete. Här hittar du både länkar till sidor med viktig bakgrundsinformation du bör känna till, och texter med praktiska och pedagogiska tips. Målet är att ge dig kunskap och insikt i hur du kan göra för att teknik och hjälpmedel ska fungera optimalt. Små saker som kan göra stor skillnad!

Det finns många hjälpmedel som kan användas för att kompensera för syn- respektive hörselnedsättningar. Men för en person med dövblindhet kan det dessutom krävas ett hörhjälpmedel för att kunna använda ett synhjälpmedel – och tvärtom! Därför kan en grundläggande förståelse för konsekvenserna av en hörselnedsättning möjliggöra att de synhjälpmedel som utprovas får en mycket större nytta och positiv förändring av personens liv, än om du bara fokuserar på synnedsättningen. Det här handlar alltså om hur synhjälpmedel inte bara kan hjälpa till att kompensera en synnedsättning, utan även en hörselnedsättning/dövblindhet.

Specifikt om dövblindhet för dig som arbetar med synhjälpmedel

Det finns många konsekvenser av dövblindhet. Några som är viktiga för dig som arbetar med synhjälpmedel att komma ihåg, är synens betydelse för taluppfattning samt hörhjälpmedlens möjligheter och begränsningar när de används i kombination med ett synhjälpmedel.

En person med dövblindhet uppfattar oftast den senast inträffade funktionsnedsättningen som mest begränsande. Har man lärt sig leva med en hörselnedsättning/dövhet leder en nedsatt syn till att många av dessa strategier inte fungerar längre. Omvänt kan många strategier en person med synnedsättning lärt sig bli alltför ansträngande eller omöjliga om en hörselnedsättning tillstöter.

Meny