Utprovning av synhjälpmedel för personer med dövblindhet

Kom ihåg att det är din kompetens som synpedagog som är viktigast. Använd denna, och tänk även på:

Före utprovningen

 • Sätt av gott om tid för besöken.
 • Dövblindhet är energikrävande, försök anpassa besökets plats, tid och form för att underlätta så mycket som möjligt för personen.
 • Be personen ta med sina hörselhjälpmedel för att se om dessa går att koppla ihop med synhjälpmedlen.

Under besöken

 • Våga fråga om personens hörselnedsättning!
 • Försäkra dig om att personen ser dig så optimalt som möjligt för att på så sätt höra dig bäst. Fråga hur personen vill ha det med tanke på placering, belysning och avstånd. Ha ögonkontakt!
 • Fråga om personen har några hörselhjälpmedel för samtal som skulle underlätta ert samtal, till exempel en mikrofon som strömma ljudet direkt till användarens hörapparat.
 • Erbjud dig att samverka med andra professionella, till exempel audionom, för att tillsammans hitta så bra lösningar som möjligt. Undvik att göra personen med dövblindhet till projektledare för sin egen rehabilitering om det inte är personens eget val.
 • Fråga om tidigare förskrivna hjälpmedel och inövade tekniker som kräver hörsel. Behöver något hjälpmedel bytas, behöver någon teknik läras om?
 • När ni sitter i en utbildningssituation är det svårt för dig som utbildar att höra när det strömmande talet/ljudet tystnar och personen åter kan höra vad du säger. Bli överens om hur ni bäst hanterar detta under utbildningen. Det kan vara att användaren ger en signal till dig när talet är klart, eller att ni just under utbildningen inte använder strömmande ljud utan har ljudet ut i rummet så att ni båda hör samtidigt.

Val av hjälpmedel

 • Utöver det du alltid tänker på i en utprovning, fundera på vilken apparat som är enklast att hantera med nedsatt hörsel. Tänk även på att ett hjälpmedel som håller över tid och ett hjälpmedel som är likt det personen haft tidigare, innebär mindre inlärningsbehov vilket sparar energi.
 • Fråga om det skulle underlätta att koppla tal/ljud från hjälpmedlet direkt till hörapparaterna. Välj i så fall ett hjälpmedel där detta är möjligt, samt samverka med audionom så att eventuella tillbehör till hörapparaterna också förskrivs.
 • Undersök om det behövs hjälpmedel för att hantera hörapparaterna. Kan till exempel belysning, optik eller förstorande kamerasystem behövs för att rengöring, batteribyte/laddning är möjligt att genomföra självständigt utan hjälp.
 • Om möjligt, välj hjälpmedel där det går att variera användning av synrester, hörselrester och taktila strategier under dagen och beroende på situationen.

Hantering

 • Träna en funktion i taget och repetera. Kontrollera att informationen uppfattats rätt.
 • Utöver den vanliga användarutbildningen, träna även på att koppla in de hörselhjälpmedel som behöver användas.

Kontinuitet

 • Om möjligt, ha samma synpedagog vid alla besök. Dokumentera extra anpassningar och överenskommelser ni gör och varför, så att eventuell ersättare lättare förstår vad som är gjort och varför.
 • Försök bygga strategier och lära ut tekniker som fungerar även med försämrad syn och hörsel.