Synhjälpmedel

Den här sidan handlar om vilka hjälpmedel som finns för att kompensera en synnedsättning. En synnedsättning går att kompensera genom att:

  • göra förbättringar visuellt – ändrad storlek och kontrast kan göra saker enklare att se.
  • göra informationen tillgänglig auditiv  – som att få text uppläst, eller ett ljud som bekräftelse på en händelse.
  • göra informationen tillgänglig taktilt – som att få texten i punktskrift, eller bekräftelse i form av en vibration.
  • använda ny vardagsteknik som hjälpmedel.

Kompensera utifrån varierande förutsättningar

Synen är vårt starkaste sinne för att ta till oss information. När synen är nedsatt behöver den därför kompenseras med så många sinnen som möjligt. När även hörseln är nedsatt blir detta om möjligt ännu viktigare. Därför är det viktigt att optimera med hjälpmedel, så att även små syn- och/eller hörselrester kan användas, i kombination med känseln.

Det finns många olika varianter av synnedsättningar. Exempelvis kan näthinnan vara skadad i mitten och då blir synfältet oskarpt just i mitten, där vi normalt ser skarpast. Om objekten är tillräckligt stora och i bra kontraster kan de uppfattas av synfältet i periferin där skärpan inte är lika bra. Är i stället näthinnan skadad i periferin, men intakt centralt, kan objekten tvärtom behöva vara tillräckligt små för att få plats i synfältet.

De flesta hjälpmedel kan användas för att få tillgång till information från omvärlden, som att få tillgång till text eller hur omgivningen ser ut. Däremot kan de inte på ett bra sätt ge tillgång till en överblick av all information som en normal syn kan ta in. Det får i stället kompenseras genom kunskap, vilket kan jämföras med att lära sig hitta i mörker. I kända miljöer, som i vårt eget hem, behöver vi inte tända lampan eftersom vi lärt oss hitta där. På en okänd plats, som ett hotellrum, tänder de flesta av oss ljuset för att hitta vägen.

Det krävs alltså normalt en kombination av hjälpmedel och inlärning för att kunna kompensera för en synnedsättning. Stödet till inlärningen är vanligen den viktigaste biten, men det tekniska hjälpmedlet kan vara avgörande för att det alls går att lära sig.

Olika hjälpmedel och hur de kan användas

Här nedan beskriver vi olika typer av hjälpmedel och lite om hur de kan användas.

Meny