Kom ihåg att det är din kompetens som audionom som är viktigast! Använd denna, och tänk även på:

Före utprovningen

 • Hur behöver personen ha kallelsen för att den ska vara tillgänglig?
 • Sätt av gott om tid för besöken.

Under besöken

 • Våga fråga om personens synnedsättning!
 • Försäkra dig om att personen ser dig så optimalt som möjligt för att på så sätt höra dig bäst. Fråga hur personen vill ha det med tanke på placering, belysning och avstånd. Ha ögonkontakt!
 • Syntolka vid behov rummet och beskriv vad du gör. Ta med både hörselmässiga och synmässiga avvägningar i samtalet om val av hörapparater och tillbehör.

Val av apparat

 • Utöver det du alltid tänker på i en utprovning, fundera på vilken apparat som är enklast att hantera med aktuell syn. Tänk även på att en apparat som håller över tid och en apparat som är lik den personen haft tidigare, innebär mindre inlärningsbehov vilket sparar energi.
 • Fråga personen om talstöd används och om det fungerar bra att använda tillsammans med hörapparaterna. Det är inte alltid leverantörernas appar fungerar att använda med talstöd, kontrollera att aktuella funktioner är tillgängliga och går att komma åt.
 • Kontrollera att batteribyte/laddning är möjligt att genomföra självständigt utan hjälp. Det är också viktigt att försäkra sig om att eventuella uppladdningsbara batterier håller en hel dag, även när strömmande ljud används för synhjälpmedel med mera.

Anpassning

 • Tänk på att det kan vara viktigt att höra varifrån ett ljud kommer. Fråga om olika situationer där hörseln kan behöva användas för att få en riktning, till exempel i trafiken. Skapa optimerade program även för dessa situationer.
 • Kontrollera att personen är medveten om vad som händer vid automatiska program, till exempel om programmet ändras från att höra runt om till att vara riktat.

Hantering

 • Hur behöver personen ha sin bruksanvisning? Anpassad lathund i punktskrift, med stor text, digitalt eller inspelad på sitt fickminne?
 • Träna en funktion i taget och repetera. Kontrollera att informationen uppfattats rätt.
 • Märk upp eventuella reglage taktilt vid behov.
 • Träna att skifta mellan strömmande ljud och omgivningsljud på ett snabbt och enkelt sätt.
 • Be personen ta med sina talande synhjälpmedel för att kunna koppla ihop dem med hörapparaterna på bästa sätt.

Kontinuitet

 • Om möjligt, ha samma audionom vid alla besök. Dokumentera extra anpassningar och överenskommelser ni gör och varför, så att eventuell ersättare lättare förstår vad som är gjort och varför.
 • Erbjud alltid reservapparater till en person som har nedsättning på både hörsel och syn!