Utprovning av hörhjälpmedel

Eftersom denna sida är riktad till dig som är audionom tar vi bara upp de ytterligare faktorer som tillkommer till följd av en synnedsättning. I grunden handlar det dock om, att utifrån en given hörselnedsättning, optimera hörseln med så bra inställda hörapparater som möjligt. Det är alltså din kompetens som audionom som är det viktigaste. Det kan vara bra att hålla i minnet, när vi nu går vidare med de speciella saker du också behöver tänka på vid utprovning till en person som även ser sämre, eller inte alls.

Var extra noggrann

När förstärkningen ska hjälpa till med den rumsliga orienteringen blir optimerade inställningar ännu viktigare. Att behöva byta och lära om, blir ytterligare en energi-tjuv som i många fall bör kunna undvikas.

Probe-mikrofonmätning är ett värdefullt verktyg att använda då man anpassar och förskriver hörapparater. Optimera inställningarna noggrant och dokumentera mätresultatet så att det går att relatera till det nästa gång hörapparater provas ut. Hörapparatanvändarens hjärna slipper då kalibrera in sig på en ny ljudbild i onödan och audionomen kan så långt det är möjligt säkerställa att den akustiska förstärkningen är optimerad.

Skapa minst ett program för optimal omgivningskontroll

Det behöver finnas ett program där både mikrofonläget och signalbehandlingen är fokuserat på så bra omgivningskontroll som möjligt. Det hjälper till exempel inte alltid så mycket att välja ett rundupptagande läge, om man samtidigt väljer en utpräglad talfokuserande och bullerdämpande signalbehandlingsprofil.

Hörapparaten kan inte alltid avgöra när ljudlokalisering respektive taluppfattning är det primära. Det kan då i vissa fall vara relevant för hörapparatanvändaren att manuellt ställa om hörapparaten i respektive läge.

Hantering

Det tar tid och energi att lära om och lära nytt. Satsa på hörapparater/hjälpmedel som håller över tid.

Hörapparater är små och pilliga. Det är små batterier och vaxfilter som behöver bytas. En eller några få små knappar kan ha många olika funktioner beroende på hur man trycker.

Det är därför viktigt att involvera personen med synnedsättning för att kunna fatta ett kompetent beslut i val av hörapparater. Vad tror personen själv är rimligt att hantera? Visa, prova och jämför – och undvik att själv i förväg döma ut vissa modeller som omöjliga.

En faktor är om det finns möjlighet att få stöd av omgivningen. De flesta personer vill dock vara så självständiga som möjligt i hanteringen av sina hjälpmedel.

Gå igenom vilka tillbehör som kommer att behövas och hur dessa hanteras med underhåll och laddning.

Strömmande hörapparater

De flesta som använder talande hjälpmedel har stor nytta av hörapparater som kan strömma ljudet direkt.

Prata om i vilka situationer omgivningsljudet behöver få företräde framför strömningen och vad det kräver av användaren. Finns det till exempel ett enkelt sätt att skifta program på hörapparaten? Eller har strömningen alltid företräde så att användaren måste slå av Bluetooth-kopplingen eller skärmläsaren på strömmande apparater för att ge omgivningsljudet högsta prioritet? Kan en fjärrkontroll underlätta att skifta mellan olika program och strömningen?

Om personen använder talstöd i sin mobiltelefon är det viktigt att kontrollera hur kompatibel hörapparat-appen är med talstödet. Kommer man åt att till exempel byta program i appen med hjälp av talstödet?

Ledsagning via mikrofon

Diskutera behovet av en fristående mikrofon som möjliggör ledsagning och syntolkning i samma rum. En sådan kan möjliggöra att användaren och ledsagaren (oftast en närstående) med mikrofonen självständigt kan röra sig var för sig. Samtidigt kan ledsagaren på några meters distans även ge information om vem som står var i rummet, vad som händer i en annan del av rummet, om något hinder dyker upp med mera. Att inte vara beroende av att ha en ledsagare i direkt fysisk närhet förbättrar den sociala samvaron och därmed livskvaliteten betydligt i många sociala sammanhang, såsom fester, restauranger, marknader, skidbackar, idrottsevenemang och möten.

Det är dock viktigt att informera personen om att när man använder en fristående mikrofon försvåras möjligheten att via hörapparaternas mikrofoner lokalisera ljud. Diskutera vilka olika inställningar och möjligheter hörapparaterna har och i vilka situationer en fristående mikrofon kan vara till nytta.

Batterier

Att slippa byta batterier kan underlätta extra mycket för användare med dövblindhet. Det kräver dock att de laddningsbara apparaterna har en batteritid som, med marginal, möjliggör att användning inklusive strömning kan ske från morgon till kväll, utan mellanladdning. Det är viktigt eftersom användare med dövblindhet kan vara helt beroende av hörapparaterna även för att kunna orientera sig, skicka sms eller fråga om hjälp.

För laddningsbara apparater bör du också titta på hur lätt det är att ladda och kontrollera laddningen utan syn. Det kan vara svårt att känna om apparaten sitter rätt i laddningsstället. För att vara säker på att den laddar behöver användaren kunna se att en laddningslampa lyser. Visa och försäkra dig om att lampan går att uppfatta med aktuell syn. Det bästa är om laddningsstället ger någon form av taktil återkoppling, som ett ”klick” eller en vibration när apparaten hamnat rätt.

För apparater som kräver batteribyte, kontrollera hur enkelt det är att göra detta med aktuell syn, känsel och motorik.