Support och service av hörhjälpmedel

Hörapparaterna blir för användare med dövblindhet ännu viktigare än för övriga användare, eftersom de också används till fjärrkommunikation, orientering, informationsinhämtning med mera. Det är därför viktigt att ha reservapparater tillgängliga samt att snabbt få tillgång till justeringar och byten när syn och/eller hörsel förändras.

Tänk på att en dåligt fungerande hörapparat kan göra det svårt eller omöjligt att använda till exempel webbsidor för att anmäla ett fel eller boka besök. Det behöver finnas flexibla vägar för kontakt som kan fungera även när hörhjälpmedlet är defekt.

Oavsett om personer med dövblindhet har samma eller en egen väg för kontakt vid problem, tänk på att personer med dövblindhet har svårare att söka upp information och att lära sig nya webbaserade system. Lämna alltid en tydlig instruktion som gäller för service för just den personen i samband med att hörhjälpmedel lämnas ut. Se till att ha rutiner så att information om förändringar av supporten når ut även till användare med dövblindhet.