Hörhjälpmedel för personer med dövblindhet

Person som håller i ett papper och vinkar med sin lediga hand.

Den här sidan vänder sig specifikt till dig som är audionom i privat eller offentlig sektor, oavsett arbetsuppgifter. Syftet är att bidra med relevant kunskap om kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet som du kan ha nytta av i ditt arbete som audionom. Här hittar du dels länkar till sidor med viktig bakgrundsinformation du bör känna till, dels länkar till sidor med praktiska och pedagogiska tips specifikt för dig som audionom. Målet är att ge dig kunskap och insikt i hur du kan göra för att teknik och hjälpmedel ska fungera optimalt. Små saker som kan göra stor skillnad!

Det finns många hjälpmedel som kan användas för att kompensera för syn- respektive hörselnedsättningar. Men för en person med dövblindhet kan det krävas ett hörhjälpmedel för att kunna använda ett synhjälpmedel – och tvärtom! Därför kan en grundläggande förståelse för konsekvenserna av en synnedsättning möjliggöra att de hörhjälpmedel som utprovas får en mycket större nytta och positiv förändring av personens liv, än om vi bara fokuserar på hörselnedsättningen. Det här handlar alltså om hur du som audionom inte bara kan hjälpa till att kompensera en hörselnedsättning, utan även en synnedsättning/dövblindhet.

Specifikt om dövblindhet för dig som audionom

Det finns många konsekvenser av dövblindhet. Några som är viktiga för dig som audionom att komma ihåg, är synens betydelse för taluppfattning och förlusten av förmågan till överblick. Bristen på överblick är svår att kompensera med hjälpmedel, men många lär sig i olika grad kompensera detta med kunskap och erfarenhet. Därför kan inlärningsförmåga, prioriteringar och hur länge personen haft samma synstatus, påverka möjligheten att självständigt ta till sig information samt att förflytta och orientera sig i olika miljöer.

En person med dövblindhet uppfattar oftast den senast inträffade funktionsnedsättningen som mest begränsande. Har man lärt sig leva med en hörselnedsättning/dövhet leder en nedsatt syn till att många av dessa strategier inte fungerar längre. Omvänt kan många strategier en person med synnedsättning lärt sig bli alltför ansträngande eller omöjliga om en hörselnedsättning tillstöter.

Meny