Specifikt om dövblindhet för dig som arbetar med alternativ telefoni

Det finns många konsekvenser av dövblindhet. Några som är viktiga för dig som arbetar med alternativ telefoni att komma ihåg, är synens betydelse för taluppfattning och förlusten av förmågan till överblick. Bristen på överblick är svår att kompensera med hjälpmedel, men många lär sig i olika grad kompensera detta med kunskap och erfarenhet. Därför kan inlärningsförmåga, prioriteringar och hur länge personen haft samma synstatus, påverka möjligheten att självständigt ta till sig information samt att förflytta och orientera sig i olika miljöer.

Vi brukar säga att dövblindhet framför allt påverkar möjligheten till kommunikation, information och orientering/förflyttning.
Pojke med glasogon intill en bordsskivaDå alternativ telefoni har som sin huvudsakliga funktion att förbättra möjligheterna till kommunikation är det en viktig funktion för att kunna kompensera för dövblindhet. Alternativ telefoni är som namnet anger att det ska vara ett alternativ till distanskommunikation för dem där enbart en talad kommunikation på grund av en hörselnedsättning är svår eller omöjlig. Därför är grunden för alternativ telefoni att man ska kunna använda synen för att kompensera för hörselnedsättning eller dövhet.

Det finns dock flera sätt att med hjälp av alternativ telefoni kunna förbättra möjligheten att kommunicera även för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.

Synens betydelse för hörseln

Synens dominans över hörseln är avgörande då vi ska uppfatta tal. Om ögat och örat är oeniga vinner ögat. Visuell information vid talad kommunikation är mycket betydelsefull för många personer med hörselnedsättning. De visuella ledtrådarna bidrar till en ökad taluppfattningsförmåga. Forskning visar att taluppfattningen ökar signifikant då en person får tillgång till den visuella informationen i talarens ansikte. Vi vet också att när vi kan se den som talar är vi mindre sårbara i stökiga ljudmiljöer, energiförbrukningen minskar och vi uppfattar talljud bättre. Att se den som talar kan förbättra taluppfattningen lika mycket som om man reducerar bakgrundsljuden med 20 dB.  Även för personer med grav synnedsättning är små ledtrådar från synen viktiga för taluppfattningen.

Att kunna ha ett videosamtal med så bra bild som möjligt på den som pratar kan därför även för en person med nedsatt syn öka möjligheten att höra det som sägs.

Eftersom dövblindhet försvårar andra former av kommunikation, så även små förbättringar av taluppfattning kan innebära stora förbättringar av livskvaliteten!

Att hantera gränssnittet med nedsatt eller ingen syn

Det finns hjälpmedel som kan förstora det som står på bildskärmen, som kan läsa upp det som står på bildskärmen samt som kan visa det som står på bildskärmen i punktskrift. Är programmet bara skrivet så att gränssnittet är tillgängligt går det alltså att komma åt – men oavsett vilket eller vilka av dessa hjälpmedel man använder försämras alltid överblicken.

Vid en måttlig synnedsättning kan större text och bättre kontraster i själva gränssnittet vara mycket enklare att hantera än att använda ett förstoringsprogram.

Har man en svårare synnedsättning är det ändå viktigt att optimera de inställningar som finns i gränssnittet, för att sedan kompensera ytterligare med ett förstoringsprogram med eller utan talstöd. Så fort personen börjar använda punktskrift kan detta öka säkerheten i kommunikationen, och personen bör alltså få möjlighet att använda det även om läshastigheten fortfarande är låg.

Vid grava synnedsättningar blir det i praktiken omöjligt att använda datormus eller touchskärm för att styra programmet. Istället arbetar man från tangentbordet.

Sammanfattningsvis är alltså gränssnittets möjlighet att förstora och ändra kontraster, tillgängligheten för skärmläsare i programmet samt möjligheten att styra alla funktioner i programmet från tangentbordet viktiga parametrar.

Till detta kommer att användaren måste  få tid och stöd att lära sig hantera programmet utan möjlighet till överblick, vilket innebär att de måste lära in momenten utantill.

Möjlighet att kombinera sinnen

När både syn och hörsel är nedsatt blir det taktila sinnet det som behöver hjälpa till att kompensera. Det är samtidigt viktigt att man får så bra möjligheter som möjligt att använda sina syn- och hörselrester. Då dövblindhet är mycket energikrävande behövs en möjlighet att variera mellan att använda syn, hörsel och/eller det taktila sinnet under dagens gång.

Totalkonversationslösningar är alltså i grunden helt rätt tänkta för personer med dövblindhet!

Nyttan av realtidstext

Det finns idag många sätt att kommunicera via text, till exempel epost, sms, facebook med mera. Dessa innebär dock alla att mottagaren inte ser meddelandet förrän det skickats. För en person som på grund av nedsatt syn behöver mycket tid för att läsa meddelandet, och därefter mycket tid till att skriva ett svar, kan den man konverserar med antingen tappa intresset eller tro att personen med dövblindhet inte är med i samtalet längre.

Med realtidstext, som är grunden i texttelefoni och totalkonversationslösningar, finns möjligheter både att läsa under tiden den andra personen skriver, och att den andra personen ser att ett svar påbörjas utan att det behöver vara färdigskrivet. Därför blir kommunikationen smidigare, mer likt ett talat samtal och inte lika tidskrävande som en chatt-konversation.

Meny