Samhällets stöd

Att leva med dövblindhet innebär att man behöver få stöd och insatser av många olika slag för att fungera i vårt samhälle. Vad man har rätt till regleras på olika sätt. Här försöker vi ge en överblick av olika regelverk som gäller i Sverige och som har betydelse för personer som lever med dövblindhet. Det handlar om Mänskliga rättigheter som bygger på FNs olika konventioner och om lagar som till exempel Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vi beskriver också vikten av samverkan och samordning. Även detta regleras på olika sätt. Det är viktigt för en person med dövblindhet att samordning och samverkan sker, då man ofta har behov av specifika insatser som ges av olika instanser – vilket gör att det ofta blir väldigt många personer inblandade.

I flikarna till vänster hittar du texter som ger dig en överblick av aktuella lagar, förordningar med mera som kan vara relevanta i arbetet med personer med dövblindhet. Under Metoder och material presenterar vi mer konkret material att använda kopplat till ovanstående.