Psykologiska frågor

Den sociala och känslomässiga delen av livet riskerar att påverkas vid dövblindhet, vilket ofta leder till en psykisk belastning i personens liv med upplevelser av stress och energiförlust som följd. Ny forskning visar på såväl psykisk som fysisk ohälsa hos personer med dövblindhet. En viktig roll i habilitering och rehabilitering för personer med dövblindhet och deras närstående har därför psykologen. Nkcdb kommer därför att under 2021 påbörja arbetet med att organisera expertstöd kring psykologiska frågeställningar.

Du som möter personer med dövblindhet i ditt arbete och har en fråga till våra sakkunniga psykologer, är välkommen att ta kontakt. Mejla din fråga till: psykosocialt@nkcdb.se.

foto: porträtt Mattias Ehn.

Mattias Ehn, sakkunnig i psykologiska frågor

Mattias är legitimerad psykolog och med. dr. och sakkunnig i psykologiska frågor på Nkcdb. Mattias är verksam som psykolog i Dövblindteamet i Stockholm sedan många år och forskar vid Audiologiskt forskningscentrum i Örebro.

Foto: porträtt Sofia Hansdotter

Sofia Hansdotter, sakkunnig i psykologiska frågor

Sofia är legitimerad psykolog och sakkunnig i psykologiska frågor på Nkcdb. Hon har tidigare arbetat som psykolog i dövblindteamet i Stockholm och är i dag verksam som psykolog vid hörselenheten för vuxna i Region Skåne. Hon är teckenspråkig och har även varit verksam vid dövenheten.

Meny