Resursgrupp socialkurativa frågor

Efter önskemål från regionerna har Nkcdb bildat en resursgrupp kring socialkurativa frågor. Resursgruppen består av fyra kuratorer och en jurist. Inledningsvis kommer gruppen att arbeta med socialkurativa och juridiska frågor kopplade till aktuell lagstiftning inom området. Så småningom kommer gruppen även att ge stöd i frågor kring fysisk och psykisk ohälsa som en konsekvens av dövblindhet, hantering av livsomställning, stress och energiförlust. En av gruppens viktigaste uppgifter är att ge råd, stöd och vägledning framför allt till regionernas kuratorer som i sitt arbete möter personer med dövblindhet.

Ta gärna första kontakten med oss via e-post: psykosocialt@nkcdb.se. Välkommen med din fråga!

Emma Varga, kurator

Emma har det övergripande samordningsansvaret för resursgruppen kring socialkurativa frågor. Emma har tidigare arbetat som kurator i Region Örebro läns dövblindteam i 11 år. Dessförinnan har hon under tio år arbetat som personlig assistent, ledsagare samt avlösare för både barn och vuxna som lever med en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Emma har även vuxit upp i en familj där flera av familjemedlemmarna lever med dövblindhet. Hon har därför erfarenheter både som anhörig samt som professionell när det gäller dövblindhet och dess konsekvenser. Sedan augusti 2023 arbetar Emma på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) med att samordna de socialkurativa frågorna samt medverkar i våra utbildningar.

Foto: porträtt Anneli Johansson

Anneli Johansson, kurator

Anneli arbetar som kurator i Region Västerbottens dövblindteam. Hon har tidigare arbetat som kurator i Region Uppsalas dövblindteam. Hennes erfarenhet av kurativt arbete med personer, i alla åldrar, som har dövblindhet är lång. Anneli har bred kunskap om vilka konsekvenser dövblindhet kan få för en person och vilket stöd samhället erbjuder.

Foto: porträtt Camilla Falkegård

Camilla Falkegård, kurator

Camilla är socionom och arbetar som kurator i dövblindteamet i Region Stockholm sedan 2005. Hon har en lång och bred erfarenhet av att bistå samt ge råd och stöd till personer som lever med dövblindhet i olika åldrar.

Foto: porträtt Ola Linder

Ola Linder, jurist

Ola är verksam vid Funktionsrätt Sverige och har tidigare varit anställd på Independent Living Institute. Han har fokus på rättighetsfrågor för personer med funktionsnedsättning och projektledning. Han examinerar terminsvis uppsatser inom kursen Civilrätt C samt coachar studenter inom kursen Praktisk europaprocess på juristprogrammet vid Stockholms universitet. Ola är även ideellt engagerad i svenska sektionen av den Internationella juristkommissionen och Disability Rights Defenders Sweden.