illustration: tre personer som sitter och samtalar med varandra kring ett runt soffbordPsykosociala frågor

För att personer med dövblindhet ska kunna leva ett aktivt och delaktigt liv krävs det utöver specifika kompensatoriska anpassningar även personligt stöd av olika slag, både praktiskt och känslomässigt.

Med dövblindhet följer livsomställningar som påverkar vardagen och livet i sin helhet, också för de närstående. Att leva med nedsatt syn och hörsel innebär också att hela tiden behöva använda sig av kompensatoriska strategier vilket kräver energi. Många upplever energiförlusten som en av de större konsekvenserna av dövblindhet. Samtalsstöd och stöd i att hantera energiförlusten är viktiga insatser för många.

Att leva med dövblindhet innebär också att man har en mängd olika kontakter inom sjukvård, habilitering, rehabilitering och andra stödinstanser som socialtjänst och Försäkringskassa. En viktig framgångsfaktor är samarbete mellan verksamheter och enskilda professionella. Kuratorn får ofta en viktig roll i att samordna insatser, men också i att vägleda vid ansökning av olika insatser som ledsagning, personlig assistans eller färdtjänst.

Samordnare psykosociala frågor

Samordnare för resursgrupp socialkurativa frågor är Emma Varga. Du som är kurator och möter personer med dövblindhet i ditt arbete och har funderingar kring hur du kan göra är välkommen att kontakta Emma på telefon 0765 – 34 66 33. Du kan också rikta din fråga direkt till resursgruppen via e-post: psykosocialt@nkcdb.se.