Arbetsgrupp kring taktilt arbetsminne

I samarbete med SPSM RC Dövblind, Mo Gård och Dövblindteamet i Stockholm har Nkcdb bildat en arbetsgrupp kring taktilt arbetsminne. I arbetsgruppen ingår specialpedagoger och psykologer i Sverige som har gått eller går utbildningen i Tactile Working Memory Scale. Medlemmarna i arbetsgruppen är: Caroline Lindström och Sofia Hansdotter från Nkcdb, Sari Vähänikkilä från Dövblindteamet i Region Stockholm, Miriam Hielscher och Ida Eriksson från SPSM samt Ingrid Axelhed från Mo Gård. 

Arbetsgruppen är till för att hålla kunskapen om TWMS levande, att skapa en samsyn bland professionella från olika verksamheter, utbyte av erfarenheter, att sprida kunskap om verktyget samt erbjuda möjlighet till konsultation till professionella i regioner och kommuner som vill prova att tillämpa materialet på ett ärende i sin verksamhet.

Vad är Tactile working memory scale (TWMS)?

TWMS används för att kartlägga ocTvå händer som känner på en trädstam. Ovanför händerna ligger det en text "Tactile Working Memory Scale" med vita bokstäver. Foto.h bedöma förmågor kopplat till det taktila sinnet, ur ett kognitivt perspektiv. TWMS utgår ifrån att det taktila arbetsminnet är en nyckelkomponent för övriga kognitiva funktioner, utveckling och inlärning. Genom att synliggöra de potentialer som finns i det taktila arbetsminnet hos personer med medfödd dövblindhet, kan man utforma strategier för att främja generell utveckling och inlärning. Det kan handla om hur personen lär sig om spatiala förhållanden, orienterar sig, om likheter och skillnader mellan olika material, storlekar eller andra begrepp, utforskar objekt, löser problem, uppmärksamhet, minne, samspel, social kognition och kommunikation via det taktila sinnet. Materialet utgår ifrån en dynamisk utredningsmetodik och underlättar arbetet med att bedöma personens taktila arbetsminne, designa och planera individanpassade insatser som främjar personens utveckling och potential och att skatta utveckling som sker över tid.

Letar du efter information om taktila strategier? Eller vill du ha tips på hur man kan stödja och utforma insatser som bygger på känseln ?

Kontakta oss gärna för konsultation så berättar vi mer hur TWMS skulle kunna användas i samarbete med just er.

Konsultation kan till exempel innebära att:

  • Uppmärksamma personens potential i en taktil form
  • Att fokusera på det som fungerar, i samtal med vårdnadshavare och andra i personens nätverk.
  • Synliggöra strategier som personen redan använder – varför gör hen på detta sätt?
  • Kartlägga behov – vilket stöd behövs och hur?
  • Synliggöra effekten av olika insatser/interventioner
  • Gemensamt tänka och reflektera vid observationer

För förfrågningar kontakta Caroline Lindström, biträdande verksamhetschef och specialpedagog; caroline.lindstrom@nkcdb.se eller Sofia Hansdotter, sakkunnig psykolog; sofia.hansdotter@nkcdb.se.