Kvinna vid ett lågt samtalsbord som är upplyst av en golvlampa till vänster. Illustration'Psykologiska frågor

Få psykologer i Sverige arbetar huvuddelen av sin arbetstid inom dövblindfältet/kombinerad syn- och hörselnedsättning. De flesta är i första hand verksamma inom närliggande områden. Nkcdb vill genom sitt arbete underlätta för psykologer/psykoterapeuter i Sverige att ge likvärdig och jämlik vård till personer med dövblindhet/kombinerad syn- och hörselnedsättning i hela landet.

Att göra en psykologutredning på personer med medfödd eller förvärvad dövblindhet är förenat med stora utmaningar. Det är viktigt att anpassa utredningen till både individens och dövblindhetens unika förutsättningar för att säkerställa bästa möjliga resultat. Förkunskap inom området samt tvärfacklig samverkan är nödvändigt för att kunna ge en effektiv psykologisk behandling vid dövblindhet/kombinerad syn- och hörselnedsättning. Psykologen behöver kunna skilja mellan typiska frågeställningar kring dövblindhet och på övriga psykologiska tillstånd i såväl utrednings- som behandlingsarbetet.

Vår resursgrupp håller i nätverksmöten för psykologer inom fältet och anordnar webbinarier på olika teman. Vi erbjuder även konsultation och rådgivning. På idéstadiet finns dessutom att dra igång träffar för kollegial ärendehandledning. Vi genomför de flesta av våra möten digitalt.

Kvinna i 40-årsåldern med långt hår i mittbena med ljusa slingor, ljusa glasögon och blå skjorta. Hon tittar in i kameran och småler. Foto.

Samordnare psykologiska frågor

Samordnare för psykologiska frågor är leg psykolog Sofia Hansdotter. Du som möter personer med dövblindhet/kombinerad syn- och hörselnedsättning i ditt arbete och önskar stöd i psykologiska/psykoterapeutiska frågor är välkommen att kontakta resursgruppen via e-post psykolog@nkcdb.se. Du kan också kontakta Sofia på telefon 0730-564408.