Medicinska frågor

Vi erbjuder expertstöd kring medicinska frågeställningar som rör utredning och diagnosticering av dövblindhet.

Det gör vi genom att förmedla kunskaper och ge råd och konsultation till ansvarig sjukvårdshuvudman kring specifika diagnoser och behandling, prognos och konsekvenser av dessa. Här hittar du också filmer och artiklar om olika diagnoser samt medicinska vårdprogram för CHARGE och Alströms syndrom.

Du som möter personer med dövblindhet i ditt arbete och har en medicinsk fråga är välkommen att höra av dig.
Mejla din fråga till medicinskt@nkcdb.se.

foto: porträtt Claes MöllerSakkunnig i medicinska frågor

Claes Möller, professor emeritus i handikappvetenskap/audiologi och överläkare i audiologi är sakkunnig i medicinska frågor på Nkcdb. Han är en erfaren läkare och forskare med mångårig medicinsk sakkunskap kring dövblindhet och med ett omfattande nationellt och internationellt medicinskt nätverk.