Socialhaptiska signaler

Materialet med socialhaptiska signaler är uppdelat i olika kategorier för att lättare kunna användas. Utöver nedanstående kategorier har vi ytterligare en kategori på gång som heter ”Vid datorn”. Vi räknar med att denna kategori kommer att vara komplett efter sommaren. I nuläget finns enbart beskrivande texter för signalerna (alltså inte illustration och film). Du som är intresserad av att få del av enbart beskrivningarna för de här signalerna kan mejla till linda.eriksson@nkcdb.se.

Meny