Frågor & svar

Du kan bl.a. använda socialhaptiska signaler:

 • För att ta kontakt
 • För att ge feedback
 • För att uttrycka känslor, sinnesstämningar och karaktär
 • För att förmedla korta sociala meddelanden
 • För att visa riktningar
 • För att ledsaga
 • För att visa former, färger, storlek och antal
 • För att göra rums- och miljöbeskrivningar
 • För att uppleva aktiviteter, hobby, konst och musik

Du kan bl.a. använda socialhaptiska signaler:

 • För att kommunicera mer effektivt
 • För att kommunicera lika effektivt, men med mindre energiåtgång
 • För att förmedla feedback, bekräftelse och intonation
 • För att använda den haptiska kanalen när alla andra kanaler är upptagna
 • För att kunna förmedla privata eller känsliga budskap
 • För att överblicka andras placering
 • För att överblicka den omgivande miljön

Du kan använda signalerna till vem som helst. Både till personer som använder talspråk och personer som använder teckenspråk, till personer med dövblindhet och personer utan dövblindhet samt till personer med tidigt förvärvad dövblindhet och personer med senare förvärvad dövblindhet.

Nej, du kan göra signalerna på alla s.k. neutrala zoner på kroppen. Det är armar, ben, rygg, händer och fötter.

Nej, socialhaptisk kommunikation är ett komplement till andra kommunikationsmetoder.

Signalerna i detta material är signaler som vi har sett att många redan använder.

Ja, du kan hitta på egna signaler till särskilda situationer. Du gör det tillsammans med den person du ska använda dem till.

I detta material finns ungefär 130 signaler, men det finns många, många fler.

Det spelar ingen roll om du använder höger eller vänster hand. Det enklaste är att använda handen som är närmast personen du ska göra signalerna till. Ibland använder du också båda händerna samtidigt.