Socialhaptiska signaler

Socialhaptiska signaler handlar om att skapa mening och sammanhang. Det är ett effektivt sätt att få en uppfattning om miljön, rummet och situationen man befinner sig i, eller för att förmedla form och storlek på något. Det är också användbart för att bekräfta i en kommunikationssituation, för att förmedla olika känslor och sinnesstämningar eller andra icke-språkliga budskap.

Alla socialhaptiska signaler förmedlas genom kroppskontakt på neutrala zoner på kroppen och är bundna till situation, sammanhang, rum och orientering. De kan alltså inte ersätta tal- eller teckenspråk utan är avsedd att stärka och komplettera andra former av mellanmänsklig kommunikation.

Det socialhaptiska materialet är uppdelat i följande kategorier: