Taktila strategier

En person med medfödd dövblindhet är beroende av känseln för att kommunicera, även om hen samtidigt har en varierande grad av syn- och hörselrester. Det beror på att förmågan att kunna använda syn och hörsel kommer att växla från en situation till en annan. Ibland fungerar syn och hörsel mycket långsamt eller endast sporadiskt och ibland bara ett åt gången. Därför är det känseln som är mest robust och pålitligt för personer med medfödd dövblindhet.

Känseln ger möjligheter till kommunikation

Genom att använda känseln, det vill säga det taktila sinnet och hela kroppen, tillsammans med personer med medfödd dövblindhet kan vi erbjuda dem bästa möjliga förutsättningar för kommunikation utifrån deras behov.

När vi ser på taktil kommunikation som ett alternativ till språk finns det några klara fördelar. Taktil kommunikation är alltid tillgängligt som en kommunikationsform för personer som saknar eller har nedsatt syn och hörsel. Det gör att det blir lättare att upprätthålla kommunikationen över tid.

Film om betydelsen av känseln, Barbara Miles

Lila omslag med titeln "Lärande och umgänge genom känseln - taktila strategier i mötet med barn och vuxna med meddfödd dövblindhet". Under titeln en illustration på en kvinna som sitter på knä på golvet framför fyra kuddar. På hennes knän sitter ett litet barn som har glasögon och hörapparat.

Taktila strategier – ett stödmaterial

Lärande och umgänge genom känseln, taktila strategier i mötet med barn och vuxna med medfödd dövblindhet

Det här materialet är framtaget för att fungera som stöd och inspiration för dig som möter och har till uppgift att stödja personer med dövblindhet. Här får du veta mer om hur du kan använda kroppen som ett redskap i samspel och kommunikation ‒ det vi i materialet kallar taktila strategier. Materielat är indelat i tre teman:

  • Kontakt och socialt samspel
  • Att skapa förståelse för sin omvärld
  • Kommunikation

Under varje tema finns text och förklarande bilder. I texten finns även tips, exempel och filmlänkar. Ladda ned hela materialet om lärande och umgänge genom känseln här (PDF, 6 MB).

översikt på ett informationsmaterial med 8 tecknade bilder och text utlagda på två sidor, foto

Tecken i taktil kommunikation

Den som finns nära ett barn som är född med en kombinerad syn- och hörselnedsättning behöver veta hur tecken från teckenspråket kan anpassas i taktil kommunikation. Här kan du ladda ned en enkel guide i A4-format, två sidor, med stöd och råd om hur du kan anpassa tecken i kommunikationen på olika sätt (PDF, 703 kB).

framsida boken "Med kroppen som redskap"

Lär dig mer om rollen som kommunikationspartner

Det finns begränsat med material på svenska som beskriver hur en närstående eller partner via beröring kan interagera med en person med medfödd dövblindhet. Att vara medveten om hur man kan använda beröring i samspel och kommunikation kallas för taktila strategier. ”Med kroppen som redskap” är ett inspirationsmaterial och stöd för dig som ska bemöta personer med dövblindhet och behöver veta hur du kan använda kroppen som ett redskap i samspel och kommunikation.

Beställ eller ladda ned häftet ”Med kroppen som redskap” här!