Taktila strategier

En person med medfödd dövblindhet är beroende av känseln för att kommunicera, även om hen samtidigt har en varierande grad av syn- och hörselrester. Det beror på att förmågan att kunna använda syn och hörsel kommer att växla från en situation till en annan. Ibland fungerar syn och hörsel mycket långsamt eller endast sporadiskt och ibland bara ett åt gången. Därför är det känseln som är mest robust och pålitligt för personer med medfödd dövblindhet.

Känseln ger möjligheter till kommunikation

Genom att använda känseln, det vill säga det taktila sinnet och hela kroppen, tillsammans med personer med medfödd dövblindhet kan vi erbjuda dem bästa möjliga förutsättningar för kommunikation utifrån deras behov.

När vi ser på taktil kommunikation som ett alternativ till språk finns det några klara fördelar. Taktil kommunikation är alltid tillgängligt som en kommunikationsform för personer som saknar eller har nedsatt syn och hörsel. Det gör att det blir lättare att upprätthålla kommunikationen över tid.

Film om betydelsen av känseln, Barbara Miles

Lär dig mer om rollen som kommunikationspartner

framsida boken "Med kroppen som redskap"Det finns begränsat med material på svenska som beskriver hur en närstående eller partner via beröring kan interagera med en person med medfödd dövblindhet. Att vara medveten om hur man kan använda beröring i samspel och kommunikation kallas för taktila strategier. “Med kroppen som redskap” är ett inspirationsmaterial och stöd för dig som ska bemöta personer med dövblindhet och behöver veta hur du kan använda kroppen som ett redskap i samspel och kommunikation.

Beställ eller ladda ned häftet “Med kroppen som redskap” här!

 

Nkcdb arbetar med att sammanställa ytterligare ett digitalt material om taktil kommunikation och rollen som kommunikationspartner. Materialet beräknas vara färdigt hösten 2021 och kommer att lanseras här på hemsidan. Så håll utkik!

Meny