Omgivningsinformation

Båda sinnena – syn och hörsel – behöver kompenseras i kommunikationen. Vid all kommunikation med personer med dövblindhet måste därför inte bara det som sägs, utan också det som syns och sker i rummet tas i beaktande. Här kommer några punkter med tips på hur du gör en bra och begriplig beskrivning av omgivningen.

Utgångsläge

När du ska beskriva omgivningen ska du tala om vilket utgångsläge du och personen har i förhållande till det som du beskriver till exempel genom att börja med storlek och avstånd.

Antal, avstånd och storlek

När du ska beskriva omgivningen ska du försöka precisera antal, avstånd och storlek istället för att säga några, många, lagom, mycket, där borta, långt, liten, stor med mera. Om det är möjligt och om personen själv vill kan du beskriva avstånd och storlek genom att låta personen känna på det du beskriver eller om det handlar om avstånd att ni tillsammans går från A till B för att uppleva hur långt det är. Du kan också beskriva avstånd och storlek genom att referera till något som personen själv vet sedan tidigare till exempel att avståndet är det dubbla som man nyss har gått eller att storleken är hälften av något annat.

Håll en röd tråd

Du kan alltid börja med spontana beskrivningar, men ju fler detaljer du ska beskriva desto mer strukturerade behöver dina beskrivningar vara. Du ska då försöka ha en röd tråd och något centralt att återvända till i det som du beskriver till exempel genom att

  • beskriva framifrån och bakåt – eller tvärtom (utsikter mm), utifrån och inåt – eller tvärtom (hus, rum mm), uppifrån och nedåt – eller tvärtom (höga byggnader, människor mm).
  • gå från stort eller centralt till mindre detaljer – eller i vissa fall tvärtom, till exempel när en liten detalj är extra framträdande eller utmärkande.

Börja med lite av varje

När ni kommer någonstans så ska du först ge en övergripande beskrivning av omgivningen, berätta lite om allt. Detta för att personen med dövblindhet då har möjlighet att uttrycka vad hen vill få en närmare beskrivning av.

Använd kroppen

Vid taktilt teckenspråk och om personen själv vill, kan du ibland använda båda händerna för att beskriva. Vid andra kommunikationssätt än taktilt teckenspråk och om personen själv vill, kan du ibland använda mer eller mindre taktilt teckenspråk för att beskriva. Att ”rita” för att till exempel beskriva hur ett rum ser ut och är möblerat eller formen på något är också ett bra sätt. Här är ofta ryggen en bra yta att använda. Kan ni socialhaptiska signaler så är de ett bra verktyg att använda.

Uppmärksamma det som är utmärkande eller har förändrats

När du ska beskriva eller förmedla något ska du tänka på vad som är utmärkande eller vad som har förändrats. Personer med dövblindhet säger ofta att de redan vet hur det ser ut på en viss plats som de har besökt tidigare eller att de redan vet hur en viss person ser ut. Det är då viktigt att tänka på att de kanske inte vet vad som är nytt eller vad som har förändrats. Till exempel att ett vägarbete pågår, att en viss lokal har byggts om, att matsalen är ommöblerad, att en viss person har ny frisyr, att en annan person har nya kläder, att en tredje person har ett stort blåmärke, att det finns ett nytt meddelande på anslagstavlan eller att något säljs för halva priset.

Var inte rädd för att upprepa

Du kanske tänker att personen med dövblindhet redan har fått viss information av någon annan och att du inte vill upprepa. Men det är nästan alltid bättre att få samma information flera gånger än att inte få veta alls, så var inte rädd för att upprepa något. Tänk istället på hur många gånger du själv får en viss information. Till exempel hur många gånger du blir påmind om samma sak på anslagstavlan eller ser samma reklamskylt vid busshållplatsen.

Tala om att något är ”fel”

Du ska beskriva, förmedla eller visa vad som är ”fel”. Till exempel att personen med dövblindhet eller någon annan har fläckar på kläderna, att personen har tappat något på golvet, att vattnet kokar på spisen, att tvålen på toaletten är slut, att soppåsen står vid dörren eller att ett glas är sprucket.

Tala om vad och hur du själv och andra gör

Det kan kanske kännas fel eller dumt att berätta vad andra runt omkring gör eller hur de beter sig. Men tänk på att du, och alla andra som ser och hör får den informationen och vi lär oss mycket genom att se vad och hur andra gör. Du ska därför också beskriva, förmedla eller visa vad och hur du själv och andra gör och hur andra reagerar. Det kan vara allt ifrån hur folk hälsar. Tar de i hand eller säger de bara hej och vinkar när de kommer in i rummet? Räcker folk upp handen innan de pratar? Eller vilka känslor en person visar. Är det någon som ser ledsen eller glad ut? Några som verkar söka sig lite extra till varandra?

Beskriva eller förmedla senare

Om du inte hinner beskriva eller förmedla allt, får du säga det och sedan göra det vid ett senare tillfälle. Det är bättre än att försöka få med allt, både vad som sägs, hur det ser ut och vad som sker runtomkring.