Äldre med syn- och hörselnedsättning

Många äldre har levt länge – och klarat sig bra – med nedsättning på antingen syn eller hörsel. När båda är drabbade blir det betydligt svårare att kommunicera. Trots att orsakerna är olika blir konsekvenserna ofta likartade. Det blir svårt att kommunicera med andra och svårt att ta emot information.

På grund av svårigheterna behöver omgivningen kunskap om hur vardagen kan underlättas för äldre som drabbas. Kombinerad syn- och hörselnedsättning är i hög grad situationsberoende. Synen kan vara användbar vid goda förhållanden, till exempel vid bra ljus och tydliga kontraster, men inte fungera alls vid dåliga. Det kan vara så att ljuset är rätt när man går till affären. Då ser man bra. Men när man ska hem är det motljus, eller så har det mörknat och då ser man inte alls. Detsamma gäller hörseln. Den kan fungera i samtal ansikte mot ansikte med en person, men inte i grupp eller i bullriga lokaler.

framsida på boken "Äldre som har problem med både syn och hörsel"För att öka kunskapen hos omgivningen finns det information och råd i boken ”Äldre som har problem med både syn och hörsel” eller (äldreboken.se). Mer information om äldre finns också i vår webbutbildning Äldrekursen.se. Här följer några råd som hör ihop med kommunikation.

Tips vid kontakt och kommunikation med äldre med kombinerad syn- och hörselnedsättning:

 • Presentera dig varje gång du kommer, inte bara genom att säga hej utan genom att röra vid personen och säga ditt namn. En lätt klapp på överarmen fungerar bra.
 • Om den äldre varken ser eller hör tillräckligt för att trots detta uppfatta vem du är, underlätta genom att bära något som hjälper den äldre att känna igen dig. Det kan vara en ring, en klocka eller ett halsband, samma sak var gång, som visar att du är du.
 • Se till att vara i samma rum när ni pratar med varandra.
 • Stäng av radio, teve och andra onödiga ljud när ni pratar.
 • Se till att du är i jämnhöjd med personen när du pratar. Böj dig inte över en sittande eller liggande person utan sätt dig intill, på huk eller på en stol.
 • Var noga med att ljuset faller på ditt ansikte när du pratar. Den du pratar med ska ha ljuset i ryggen. Fråga den äldre var i rummet det fungerar bäst.
 • Det är lättare att se gester mot en bakgrund som bryter av mot ens hudfärg. Använd enfärgade mörka eller ljusa kläder. Läppstift ger också en bra kontrast.
 • Se till att ha ögonkontakt även om personen ser dåligt. Många har synrester kvar.
 • Dölj inte munnen och vänd inte ryggen mot den äldre när du pratar.
 • Tala tydligt och inte för fort, men skrik aldrig.
 • Beskriv med ord vad som sker eller det som syns istället för att peka eller säga ”den här”.
 • Var tydlig när du byter samtalsämne. Säg till exempel ”ska vi prata om utflykten i morgon?”.
 • Försäkra dig om att budskapet uppfattats. Att personen nickar och ler behöver inte alltid betyda att hen uppfattat rätt. Upprepa gärna om du är osäker.
 • Säg till när du går, annars kan den äldre tro att du är kvar.