Om forum för frågor kring kommunikation

Syfte

Ett forum där pedagoger och andra som i sin yrkesutövning erbjuder stöd för att utveckla samspel och kommunikation med personer med dövblindhet ska kunna utbyta erfarenheter, dela material, diskutera förhållningssätt, metoder med mera. Syftet för deltagande bör vara att man önskar utveckla sina kunskaper om dövblindhet kopplad till sin profession och/eller vill dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra.

Kriterier för att vara med

Att man har en anställning som syftar till att stödja personer med dövblindhet att utveckla och stärka kommunikation och samspel. Det kan vara personal inom förskola, skola, habilitering, omsorg och syn- och hörselvård, till exempel pedagog, specialpedagog, arbetsterapeut, logoped eller stödpedagog. Ansökan godkänns eller avslås av samordnare för frågor kring kommunikation inom Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Regler

Hänsyn måste tas till sekretess, vilket gör att frågor eller kommentarer inte får vara skrivna så att de kan härledas till en brukare/patient.

I forumet kan man inte göra anonyma inlägg.

Alla inlägg kommer att granskas av samordnare för Nationellt kunskapscenter för kommunikation.

God ton ska hållas. Inlägg som kan uppfattas stötande, diskriminerande eller kränkande är ej tillåtna och kommer att raderas. Vi förbehåller oss också rätten att radera inlägg som skrivs i ett uppenbart kommersiellt syfte.

Deltagare som inte längre uppfyller kriterierna eller upprepade gånger gör inlägg som strider mot forumets spelregler kommer att uteslutas.

Registrera dig som forumdeltagare här!