Samarbete mellan syn- och hörselvård

Det är mycket som du som professionell kan tänka på redan innan och efter du möter en person som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Det första är kanske att ta reda på om det är så; dvs om du träffar en äldre person som du vet har en syn- eller hörselnedsättning. Kom alltid ihåg att fråga hur det är med ”det andra” sinnet. Det är inte säkert att de tänker på att berätta det själva. Är de hos dig för ett specifikt ärende, tex att prova ut hörapparat, så tänker de inte på att det kan vara viktigt att berätta att även synen är dålig.

Att tänka på hur man bemöter – redan i väntrummet, hur miljön där ni ska var är osv är sådant du kan ha i tanken och ev åtgärda redan innan. Är det bra utifrån syn- och hörselnedsättning kommer det att vara bra även om man ”bara” har den ena nedsättningen. Mer om detta kan du läsa här: https://nkcdb.se/dovblindhet/samhallets-stod/att-tanka-pa-i-motet/

När ni väl träffas: Fråga de äldre! Det är de som är experter på sin egen situation. Det är inte lika självklart som det låter. En studie från Nederländerna visar att självständighet och delaktighet är vad äldre med dövblindhet längtar efter. Men det är just detta de inte får.

– Personalen var okunniga om kommunikation, vare sig det handlade om personer med dövblindhet eller inte. De var inte heller vana att be de äldre om råd. De frågade doktorn om hörseln eller läste i journalerna eller på nätet. Det sista de ville var att fråga de gamla, säger forskaren bakom studien, Lieve Roets Merken.
– Personalen förstår sig inte på den kombinerade funktionsnedsättningen. De tänker hörsel för sig och syn för sig.

Lieve Roets Merken bad sköterskor på 30 äldreboenden ställa fyra frågor till äldre med syn- och hörselnedsättning :
Har du några problem eller önskemål?
Vill du göra något åt det?
Kan du göra något åt det?
Finns det andra möjligheter?
De flesta svar handlade om just självständighet och delaktighet. Läs mer om forskningen här.

Att arbeta med äldre som har kombinerad syn- och hörselnedsättning innebär ofta att man tvingas göra mycket mer än man är utbildad för. Plötsligt är man inte bara synpedagog eller läkare utan också socialarbetare, anhörigstödjare, kurator och psykolog. Detta är något som stressar många, visar en studie från Kanada.
Slutsatsen av studien är att professionellas perspektiv sällan kommer fram men är viktigt för att utveckla vården. Forskarna rekommenderar fler tvärvetenskapliga och patientorienterade team för att möta den här målgruppen som har stora och komplexa behov. De svenska dövblindteamen har tillkommit utifrån just den insikten. Läs mer om de professionellas synpunkter här. (länk till artikel på hemsidan).

Regionala och kommunala insatser

länka till artiklen om Kronoberg.

 

Meny