Samspelet mellan syn och hörsel

Tal är en audiovisuell process där både syn och hörsel är inblandade. Synen är oerhört viktig för förmågan att höra. Utan att vi är medvetna om det avläser vi läpparna på den vi pratar med. Det går förbluffande bra även med kraftig synnedsättning.

När Jean Pierre Gagné, professor i audiologi i Kanada, föreläste om detta
blev de flesta förbluffade över den film han själv gjort. Här kan du se filmen och läsa artikeln. 

Skillnaden mellan en blurrig bild där det bara nätt och jämt är möjligt att urskilja munnen och en bild där munnen döljs av ett vitt papper är enorm. När det inte går att se munnen blir det nästan omöjligt att höra vad som sägs. När pappret tas bort är det, trots bruset, betydligt lättare att höra orden, engelska ord som inte bildar meningar.

På äldrekursen.se kan du se ytterligare en film som visar hur man uppfattar tal med allt sämre syn i kombination med bakgrundsbrus.
https://äldrekursen.se/vad-hander-nar-bade-syn-och-horsel-forsamras/  – länka in Ann-Britts film Test av taluppfattning

Fler artiklar om samspelet mellan syn och hörsel hittar du i vår artikelsamling.

Att underlätta för kommunikation

Några råd för bättre kommunikation:

  • Prata lagom högt och inte för fort, var i samma rum.
  • Minska bakgrundsljuden så mycket som möjligt. Att prata och dammsuga samtidigt fungerar sällan bra. En radio eller teve som hela tiden står på försvårar också.
  • Stå inte med ryggen emot utan se till att ljuset faller på dig så att personen med hörselnedsättning ser ditt ansikte och dina munrörelser.
  • Vi ser inte bara med ögonen utan läser av hela kroppen. Bara att se läpparna röra sig ökar hjärnans sensitivitet. När hörseln försämras ökar betydelsen av läppavläsning. Ofta är två-tre meters avstånd lagom men kom överens med den äldre om vad som är bäst för henne/honom. Finns det även en synnedsättning kan både avstånd och placering vara helt annat än vad vi tänker är ”normalt”. Man kanske bara ser åt sidan helt nära tex. Fråga var personen kan avläsa dig bäst.
  • Sammanfatta det ni kommit överens om och var tydlig när du byter ämne/tema.
  • Tänk på att information som tex kallelser, vad ni kommer överens mm måste delges i en form som är tillgänglig…..

 

  • använda hjälpmedel
  • använda tolk
  • rummets utformning

Det är mycket som du som professionell kan tänka på redan innan och efter du möter en person som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Det första är kanske att ta reda på om det är så; dvs om du träffar en äldre person som du vet har en syn- eller hörselnedsättning. Kom alltid ihåg att fråga hur det är med ”det andra” sinnet. Det är inte säkert att de tänker på att berätta det själva. Är de hos dig för ett specifikt ärende, tex att prova ut hörapparat, så tänker de inte på att det kan vara viktigt att berätta att även synen är dålig.

Att tänka på hur man bemöter – redan i väntrummet, hur miljön där ni ska var är osv är sådant du kan ha i tanken och ev åtgärda redan innan. Är det bra utifrån syn- och hörselnedsättning kommer det att vara bra även om man ”bara” har den ena nedsättningen. Mer om detta kan du läsa här.

När ni väl träffas: Fråga de äldre! Det är de som är experter på sin egen situation. Det är inte lika självklart som det låter. En studie från Nederländerna visar att självständighet och delaktighet är vad äldre med dövblindhet längtar efter. Men det är just detta de inte får.

– Personalen var okunniga om kommunikation, vare sig det handlade om personer med dövblindhet eller inte. De var inte heller vana att be de äldre om råd. De frågade doktorn om hörseln eller läste i journalerna eller på nätet. Det sista de ville var att fråga de gamla, säger forskaren bakom studien, Lieve Roets Merken.
– Personalen förstår sig inte på den kombinerade funktionsnedsättningen. De tänker hörsel för sig och syn för sig.

Lieve Roets Merken bad sköterskor på 30 äldreboenden ställa fyra frågor till äldre med syn och hörselnedsättning :
Har du några problem eller önskemål?
Vill du göra något åt det?
Kan du göra något åt det?
Finns det andra möjligheter?
De flesta svar handlade om just självständighet och delaktighet. Läs mer om forskningen här.

 

Meny