Allt om dövblindhet på ett ställe

Illustration av de olika aspekterna av dövblindhet

Att ha nedsatt funktion på både syn och hörsel är utmanande. Både för personen själv och för omgivningen. På Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor försöker vi därför samla, utveckla och sprida användbar kunskap om dövblindhet. Vår uppgift är att förmedla kunskap i olika former och med olika innehåll till personal som i sitt arbete möter barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet och deras närstående. Om du har några frågor om hemsidan eller vill veta mer om dövblindhet är du alltid välkommen att kontakta oss!

Nyheter

Månadens artikel

porträttfoto taget utomhus på audionom Jenny Widmark

Att leva med kombinerad syn- och hörselnedsättning – vad spelar hörseln för roll?

Att kunna utnyttja sin hörsel så bra som möjligt med hjälp av olika hjälpmedel är utan tvekan mycket viktigt för personer som har Ushers syndrom typ 2. Men att vara beroende av teknik för att få vardagen att fungera innebär också en sårbarhet. I sin magisteruppsats i audiologi utforskar Jenny Widmark vad hörsel, hörapparater och olika hjälpmedel betyder i det dagliga livet för den här gruppen. Läs mer om Att leva med kombinerad syn- och hörselnedsättning – vad spelar hörseln för roll?

porträttfoto taget utomhus på audionom Jenny Widmark

Att leva med kombinerad syn- och hörselnedsättning – vad spelar hörseln för roll?

Att kunna utnyttja sin hörsel så bra som möjligt med hjälp av olika hjälpmedel är utan tvekan mycket viktigt för personer som har Ushers syndrom typ 2. Men att vara beroende av teknik för att få vardagen att fungera innebär också en sårbarhet. I sin magisteruppsats i audiologi utforskar Jenny Widmark vad hörsel, hörapparater och olika hjälpmedel betyder i det dagliga livet för den här gruppen. Läs mer om Att leva med kombinerad syn- och hörselnedsättning – vad spelar hörseln för roll?

Lästips från artikelarkivet:

Audiolog Rolf Mjønes står framför en dator-

Många magiska ögonblick när syn och hörsel optimeras

Optimering. Det är ett ständigt återkommande ord för teamet på Eikholts AV-klinik. Målet är att brukarna ska ha så stor nytta som möjligt av sin syn och hörsel.
Det kan handla om att kunna behålla jobbet. Eller att kunna gå på puben igen.
− Man måste tänka utanför boxen och se hela personen, säger audiograf Rolf Mjønes, som tillsammans med hörselrådgivare Magnus Tollefsrud håller kurser i optimering av hörseln.
I artikelsamlingen om samspelet mellan syn och hörsel finns fler artiklar om arbetet på Eikholt. Läs mer om Många magiska ögonblick när syn och hörsel optimeras

Aktuella utbildningar hos oss

Alla tre barnprojektens framsida

Ta del av våra nyaste projektrapporter

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor har nu publicerat tre delrapporter om barn och ungdomar med dövblindhet. Dessa går att beställa i tryckt format under våra publikationer, eller ladda ner som PDF. Projektet har genomförts under perioden 2018-2021 och är en kartläggning av erfarenheter av insatser och stöd till barn och ungdomar med dövblindhet och deras närstående. Del 1 är ett intervjuprojekt som fokuserar på stöd och insatser från regionernas habiliteringsverksamheter. Del 2 sammanställer vetenskapligt publicerad forskning om interventioner till barn och ungdomar med dövblindhet. Del 3 kartlägger erfarenhetsbaserade metoder och insatser med fokus på kommunikation, tillgång till information samt rumslig orientering och förflyttning.

översikt på ett informationsmaterial med 8 tecknade bilder och text utlagda på två sidor, foto

Ny guide: Tecken i taktil kommunikation

För att kommunicera med ett barn som är född med dövblindhet behöver vi förlita oss på känseln – även om barnet har både syn- och hörselrester. Men hur kan du som finns i barnets närhet anpassa tecken från teckenspråket till en taktil form? I vår senaste guide har vi sammanfattat råd för att öka kunskapen om hur du på detta sätt kan stödja barnets kommunikationsutveckling.

Prenumerera på information från oss

Genom att prenumerera kan du få nyheter om dövblindhet och om vad som händer hos oss på Nkcdb direkt till din e-postadress.

Meny