Sök bänk

Gör så här

– Börja med signalen för ”sök”.
– Sätt dubbelkrokens fingertoppar mot ryggen.
– Gör några små långsamma cirkelrörelser.
– Fortsätt med signalen för ”bänk”.
– Sätt måtthandens fingertoppar mot höger skuldra.
– Dra handen diagonalt från höger skuldra snett neråt till vänster.

Illustration av signalen för sök bänk