Sex projekt delar på 1,7 miljoner till ny hörselforskning

Öron näsa hals-läkare Johanna Elander, doktorand på Institutionen för kliniska vetenskaper vid Skånes universitetssjukhus, får ett anslag på 300 000 kronor ur Hörselskadades Riksförbunds hörselforskningsfond. Medlen ska användas för forskningsprojektet ”Så upplever föräldrar till hörselskadade barn genetisk utredning”.

Ungefär två av tusen barn föds med en hörselskada. Med genetisk diagnostik finns helt nya möjligheter att ta reda på orsakerna, vilket skapar förutsättningar för att tidigt upptäcka syndrom och sjukdomar som kan behandlas. Att kunna ställa rätt diagnos gör det också möjligt att sätta in rätt insatser inom hörselhabiliteringen. I Johanna Elanders projekt kommer hörselskadade barn och deras föräldrar att intervjuas om hur de upplever en genetisk utredning. Forskarna i projektet menar att det är angeläget att förstå, innan sådana utredningar införs som rutin inom hörselvården.

Varje år fördelar Hörselskadades Riksförbunds hörselforskningsfond medel till medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning inom hörselområdet. Sex forskningsprojekt får 2022 dela på sammanlagt 1 759 440 kronor.  På hrf.se kan du läsa vilka övriga forskningsprojekt som beviljats anslag från HRF:s hörselforskningsfond.