Seminarium 2018, del 5: Hinder och möjligheter – hur kan vi tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för barn och vuxna med dövblindhet?