Sarepta 2 – ett utbildningsmaterial

Bakgrund

Sarepta är ett skalprogram som kan användas för att göra det enkelt för personer med olika funktionsnedsättningar att använda en dator. Det är ett svenskt program som bland annat används på Skådalens skola för barn med medfödd dövblindhet i Norge.

Programmet är fritt att använda utan kostnad, och Nkcdb har tagit fram fram en webbaserad utbildning för att alla som kan ha nytta av att använda Sarepta i sitt arbete.

Utbildningens upplägg

Vi har spelat in 10 olika avsnitt kring olika delar, och dessa bör fungera bra att se i valfri ordning. Det är dock bra att titta på del 1, som är en introduktion för att få bättre förståelse för helheten, innan man går vidare. Vill du 7i stället titta på filmerna på Vimeo, hittar du dem här.

Grunderna i Sarepta

1. Vad är Sarepta

Första delen i webbinarieserien om Sarepta, i vilken vi förklara vad Sarepta är och ger förslag på vad man kan använda det till.

2. Installation av Sarepta

Andra delen i webbinarieserien om Sarepta, i vilken vi går igenom hur man installerar Sarepta.

3. Inställningar i Sarepta

Tredje delen i webbinarieserien om Sarepta, i vilken vi förklarar en del av alla inställningar man kan göra i Sarepta.

4. Bilderbok Sarepta

Del 4 i utbildningswebbinarierna om Sarepta.

5. Förberedelser inför skapande av bildbok

Femte delen i webbinarieserien om Sarepta, i vilken vi berättar hur man kan förbereda skapandet av en bildbok i Sarepta.

6. Playfiler Sarepta

Del 6 i utbildningswebbinarierna om Sarepta.

7. Spellista Sarepta

Sjunde delen i webbinarieserien om Sarepta, i vilken vi visar hur man kan skapa en spellista i Sarepta.

8. Knapparna i Sarepta

Åttonde delen i webbinarieserien om Sarepta, i vilken vi förklara hur knapparna i Sarepta fungerar och ger förslag på hur man kan använda dem.

9. Strukturfilen Sarepta

Nionde delen i webbinarieserien om Sarepta, i vilken vi förklara vad strukturfilen i Sarepta är och ger förslag på hur man kan använda den.

10. Avslutning Sarepta

Tionde och sista delen i webbinarieserien om Sarepta, i vilken vi försöker sammanfatta vad Sarepta är och ger förslag på vad man kan använda det till.

Att få tillgång till Sarepta 2

Ladda ner Sarepta 2 (och andra intressanta program som är utvecklade på SPRIDA).

Manualer och handledningar

Här kan du ladda ner manual och handledning

Den senaste versionen av den pedagogiska handledningen kan laddas ner direkt här: Pedagogisk handledning

För att få inspiration kring hur man kan använda Sarepta för elever med medfödd dövblindhet rekommenderar vi Skådalens skrift Å gjøre det uforståeliga forståelig – Om dataprogrammet Sarepta som inspirasjon til økt kommunikasjon. På svenska ”Att göra det obegripliga begripligt – Om datorprogrammet Sarepta som inspiration till ökad kommunikation”.

När du installerat Sarepta 2 har du även mycket material tillgängligt som hjälp inne i programmet. Under Inställningar i fliken Hjälp finns utöver manualen även en egen dokumentation för varje modul.

Den presentation som Thomas och Karin använder i del 1 och del 10 finns också att ladda ner: Presentation Vad är Sarepta.