Närbild av två händer som håller i och använder en iPhone4

Rätten till mobiltelefon som hjälpmedel

I tidigare bloggtext berättade jag om ett av alla besök hos Dövblindteamet i Stockholm där behovet av support och utbildning kring tekniska hjälpmedel blivit större på grund av personens progredierande dövblindhet.

Livsomställningen hade fört med sig många behov av förändringar och nyare mobiltelefon var ett aktuellt område för att klara av grundläggande behov och aktiviteter.

Fördelen med den gamla mobilen var dess vanliga ”taktila” knappsats som varit perfekt för att känna och urskilja rätt siffror. Men telefonen höll helt enkelt på att sluta fungera efter lång och trogen tjänst.

Med på hela resan

I stället för att bara lämna ansvaret på individen om att köpa ny mobil och höra av sig när det var dags för hjälpmedelsanpassningar, var det självklart att säga ja till att vara med på hela resan från det första rådgivande samtalet via inköp, anpassningar, utbildning och framtida teknisk support.

Vid förra mötet blev det känslosamt när vi pratade hjälpmedelsfunktioner och det blev tydligt att det låg mycket arbete framför personen som skall orka och kunna lära sig allt nytt.

Som viss tröst kom vi in på att IKT-stödet hos oss inte behövde ha några begränsningar i antal insatser eller gånger vi kunde träffas eftersom det är efter själva införskaffandet av hjälpmedlen som arbetet börjar så att säga.

Utbildningsbehovet och supporten är oftast livslång när tekniken och behoven ändrar sig.

Stöttar grundläggande behov

Detta är extra viktigt när hjälpmedlet är med och stöttar grundläggande behov som faktiskt en smartphone gör för många personer med dövblindhet.

Vid det uppföljande besöket visade jag ett par vanliga mobiltelefoner med olika operativsystem eftersom personen aldrig hade känt på smartphones tidigare och utan att personen behövde känna stress över att bestämma sig framför en säljare.

Jag kunde genom några inställningar visa exempel på hur telefonen kan ge ökad delaktighet i samhället genom att läsa eller lyssna på nyheter.

Något som uppskattades var röststyrningsfunktionen ”SIRI” som vi provade, om både vilket väder det skulle bli och vilken adress vi befann oss på. I en lugn och tyst miljö gick det bra att kunna lyssna på SIRIs röst.

Ansöka privata fondmedel

Jag kopplade också på en punktdisplay för att visa att det går att både styra och läsa punktskrift på mobiltelefonen den dagen det blir aktuellt. Men att kunna betala den höga inköpskostnaden privat för en smartphone som har väl fungerande hjälpmedelsfunktioner inbyggda var inte verkligt på grund av en låg sjukersättning som enda inkomst.

Det jag kunde bidra med var att intyga behovet och hjälpa till att ansöka om privata fondmedel för inköp av tekniska hjälpmedel. Hoppas bara att den gamla mobilen håller eftersom det kan ta upp till 1 år att få besked om pengar…

Kan användas som oumbärligt hjälpmedel

Om man arbetar kring hjälpmedelsfrågor är det inget nytt, men de flesta i samhället tänker inte på att den smarta mobilen (eller surfplattan) kan användas som ett oumbärligt hjälpmedel med operativsystemens inbyggda hjälpmedelsfunktioner som talsyntes, zoom, koppling till punktdisplay m.m.

Många hjälpmedelsföretag hänvisar också till appar idag som komplement till själva hårdvaran. Men då gäller det att ha möjligheten att ens kunna köpa en kompatibel mobiltelefon och lära sig hantera den och de inbyggda hjälpmedlen.

Utvecklingen med att kunna förskriva mobiltelefon som alternativ till dyrare traditionella hjälpmedel har dock en del kvar vilket kan bero på okunskap hos beslutsfattare.

Olika landet över

Det ser än så länge olika ut i landet över vilka landsting som förskriver mobiltelefon och inte oavsett individuellt behov. Det finns också en pågående hjälpmedelsutredning där NKCdb bland andra är med och framför tankar och synpunkter kring just detta.

Som en av förebilderna idag kan nämnas Västerbottens läns landsting, där brukare får mobiltelefon som hjälpmedel och inga antalsbegränsningar finns kring utbildning och support.

På många övriga platser i Sverige läggs inköpskostnaden på individen som därför själv måste betala för att komma åt tidigare förskrivbara hjälpmedelsfunktioner.

Men är det den rätta vägen?

Ronnie Widmark