Karin tittar på och rör vid en punktdisplay på en stånd tillsammans med en representant för ett företag.

Rapport från andra dagen på CSUN

Även denna dag har varit full av intryck och nya kunskaper.

Bland annat har vi lyssnat på Paulo Leva från Acapela som berättade om hur man genom deras produkt My Own Voice kan skapa en talsyntes som låter som din egen röst. Vi har varit på två olika föreläsningar om nya möjligheter för att orientera sig inomhus som gravt synskadad med hjälp av en app i mobilen.

Den ena föreläsningen handlade om en algoritm för att få mobilens kamera att känna igen viktiga skyltar, som Exit, damtoalett och herrtoalett.

Den andra om att använda GPS, kompass och gyro i våra smarta mobiler för att få information om omgivningen även inomhus.

Vi har också varit på två olika föreläsningar som berört DAISY och det nya formatet för e-böcker som kallas EPUB3. Inte minst läsare för fulltext DAISY och EPUB3 med möjlighet till anteckningar och möjlighet att markera ord eller stycken med relevant innehåll.

JAWS

Vi har sett Jan Bloem, som är en avancerad JAWS-användare, visa hur Google Apps och Office 365 går att arbeta med tack vare deras nya tillgänglighet och JAWS Det handlar om att man kan märka program som körs på webbsidor med en tillgänglighetsstandard som heter ARIA, och om sidor markerats med detta ställer JAWS (och säkert andra skärmläsare) om sig till ett vanligt läge där tangenterna fungerar som om man var i ett vanligt, lokalt installerat, program.

JAWS noterar ”programläge” när det händer och om detta händer ska man tänka som om man var i ett vanligt program. Enda skillnaden är att om du vill gå till menyer ska du inte trycka Alt+någonting utan Alt+Skift+någonting.

Dessutom ska man vara medveten om att allt ännu inte fungerar perfekt, utan har man Office 365 är det alltid bättre att välja att redigera dokumentet lokalt i sin lokalt installerade Word än att redigera on-line.

Om man använder Google Apps finns det några inställningar som behöver göras för att det ska fungera bra.

Automatisk tillgänglighet

Vi har också sett Google visa sina Chrome-books vilket är datorer som bara använder Internet och Google Apps för allt, och som är billiga – max 2000 kr. Dessa har en skärmläsare som heter ChromeVox, men vi är mycket skeptiska till hur användbara dessa datorer är funktionellt för personer med synnedsättning eller dövblindhet.

Adobe berättade en vacker historia om hur deras tillgänglighets-team fått deras nya program Adobe Experience Manager Mobile att bli ett av Adobes mest tillgängliga program. Det är ett program som skapar appar och webbsidor av t ex tidningar och böcker. Dessa blir automatiskt tillgängliga utan att den som skapar dem vet något om tillgänglighet.

Låter bra, men vi vet ännu inte om vad det kommer att innebära i fortsättningen.

Vi har varit kortfattade här, men är ni intresserade av mer information om något av det vi berättat här så ställ en fråga här i IKT-forumet så kommer vi att berätta mer.

Karin, Ulf och Thomas