Punktskrift, läsa på displayen

Gör så här

– Sätt pekfingrets fingertopp mot till exempel ryggen eller överarmen.
– Dra fingret fram och tillbaka från vänster till höger några gånger som att läsa på displayen.

illustration för signalen läsa på punktskriftsdisplayen