Apptips: Proloquo4Text för kommunikation

Logo för appen Proloquo4Text

Operativsystem: iOS, pris: 1295 kr (2017-01-30)

Av Ronnie Widmark

Som inledande apptips för 2017 vill jag lyfta fram en app som i första hand inte är tänkt för person med dövblindhet. Prolooquo4Text är en avancerad “text till tal-app” som i första hand är utvecklad för personer utan tal och i behov av textbaserad kommunikation. Men jag ser tekniska möjligheter med denna “AKK-app” för person med dövblindhet tack vare att funktionerna bygger på text i stället för det annars vanliga bildstödet. Hjälpmedelsfunktioner med bland annat skärmläsaren VoiceOver fungerar bra, vilket ökar den taktila tillgängligheten genom exempelvis punktdisplayer. Appen har en tydlig objektinformation som mestadels bygger på navigering via knappar. En av de grundläggande funktionerna är att kunna kommunicera genom förinställda fraser för olika situationer och ämnen. När man väljer en färdig fras kan den läsas upp av vald talsyntesröst och presenteras via text för mottagaren beroende på vad som passar bäst i situationen. I en konversation kan båda parter även använda sig av appen genom skriven text. Det går också att använda appen ihop med Apples smartklocka för att slippa ta upp mobilen. I klockan man kan välja mellan sina fraser som då läses upp och visas med text i rättvänd ordning för personen mittemot.

Exempel på hur appen skulle kunna användas av person med dövblindhet:

Tack vare att appen kan förberedas med en mängd olika färdiga fraser kan den skapa en kommunikationsbrygga mellan personer som annars inte alls skulle kommunicera. En situation kan exempelvis vara i färdtjänsten där ledsagare eller tolk sällan kan följa med. Då kan appen användas för passagerare att visa chauffören vilken adress man skall åka till eller uppgifter till tolkcentralen som chauffören kan få uppläst och i text. Eller om man förbereder med information om sina behov av anpassningar för att öka chansen till ett bättre möte. Man kan även använda fraser i sin lokala mataffär för hjälp med att hitta något på hyllorna eller om produkten innehåller gluten.

Tack vare en mängd olika funktioner och inställningar ökar chansen för ett lyckat resultat vid en individuell anpassning. Och om målsättningen med att använda appen är en ökad självständighet i vardagen, är det extra viktigt att avsätta tid för utbildning och support.

Länk till information om appen på AppSök:
https://www.appsok.se/appar/proloquo4text-ios

Länk till utvecklarens hemsida:
http://www.assistiveware.com/product/proloquo4text

Länk till appen på iTunes store:
https://itunes.apple.com/se/app/proloquo4text-textbaserad/id751646884?mt=8