Perspektiv på konsekvenser av dövblindhet i vårens webbinarier

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) kommer under våren 2022 att erbjuda en serie webbinarier. Syftet är att sprida kunskap om olika konsekvenser av kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.

Vi har valt såväl ämnen som talare med stor omsorg och hoppas på detta sätt kunna nå en intresserad och engagerad publik. Samtliga webbinarier ges på torsdagar kl 08:30-09:30 och kommer att innehålla ett 40 minuter långt föredrag följt av en frågestund. Alla webbinarier i serien kommer att direkttextas. Den som önskar delta ansluter via en möteslänk utan föranmälan.

Rad med ansikten på fem olika kvinnor. Foto.

I Nkcdb:s webbinarier möter du…

Annika Södergren, synpedagog, som föreläser om olika synfunktioner och hur dessa kan testas, med särskilt fokus på vad man behöver tänka på när man testar barn som också har nedsatt hörsel.
Datum:  torsdag 10 februari, kl 08:30-09:30

Linda Eriksson, pedagog och Karin Jönsson, IKT-specialist, som berättar om hur användning av socialhaptiska signaler kan underlätta för personer med dövblindhet vid utprovning av och utbildning om datorbaserade hjälpmedel.
Datum:  torsdag 7 april, kl 08:30-09:30

Sofia Hansdotter, legitimerad psykolog, föreläser på temat minoritetsstress. Hon går igenom förklaringsmodellen, vilken forskning som finns kring minoritetsstress hos personer med olika funktionstillstånd och drar möjliga paralleller till dövblindhet.
Datum:  torsdag 5 maj, kl 08:30-09:30

Sarah Remgren, mångsysslare med dövblindhet, som har Ushers syndrom och därtill utmattningssyndrom. Hur går det ihop? I det här webbinariet delar Sarah med sig av sina personliga erfarenheter av att drabbas av utmattningssyndrom.
Datum:  torsdag 2 juni, kl 08:30-09:30

Varmt välkommen att delta!

Klicka dig vidare för ytterligare information om och länkar till vårens webbiniarier hos Nkcdb.

 

Meny