Kontakta oss

Under rubriken KONTAKTA OSS finns alla kontaktuppgifter till personalen på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor samt till våra olika expertgrupper. Här finner du också styrelsens medlemmar.

Lena Göransson

Lena Göransson

Verksamhetschef
Mobil: 0761-36 76 00
E-post

Helene Engh

Bitr. verksamhetschef/ socionom
Mobil: 0725-35 84 22
E-post

Per Nyling

Per Nyling

Specialpedagog
Mobil: 0706-52 25 54
E-post

Linda Eriksson

Linda Eriksson

Pedagog
Mobil: 0761-36 76 14
E-post

Maj-Gull Pingel

Maj-Gull Pingel

Assistent
Mobil: 0761-06 02 57
E-post

Anne Jalakas

Anne Jalakas

Journalist
Mobil: 0725-89 13 29
E-post

Monika Estenberger

Monika Estenberger

Pedagog
Mobil: 070-542 36 74
E-post

Moa Wahlqvist

Moa Wahlqvist

FoU-samordnare
Mobil: 070-218 24 80
E-post

Johan Granli-Karlsvärd

Johan Granli-Karlsvärd

Psykolog
Mobil: 076-317 31 52
E-post

Claes Möller

Sakkunnig, medicinska frågor
Mobil: 0703-73 80 99
E-post

Karin Jönsson

Sakkunnig, teknik och hjälpmedel
Mobil: 0733-30 40 21
E-post

Anita Dath

Anita Dath

Projektledare
Mobil: 070-275 12 22
E-post