Styrelse

Styrelsen för Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor består av följande personer:

  • Greger Bååth, ordförande
  • Gunilla Henningsen-Rønnblom, ledamot
  • Klas Nelfelt, ledamot
  • Kenneth Karlsson, ledamot
  • Johanna Bergstrand, ledamot
  • Beata Koch-Emmery, sekreterare