Sociala medier

Sociala medier är ett sätt att fånga upp människors behov och skapa delaktighet i olika sammanhang. På Nkcdb använder vi oss bland annat av Facebook för att nå ut med kunskaper och kunna föra en dialog med människor som vi kanske inte får kontakt med via andra kanaler. Sociala medier är en enkel väg till kommunikation, samtidigt som de är en väg att få in tips, synpunkter och feedback.

I maj 2012 startade Nkcdb en Facebooksida där alla som är intresserade av dövblindfrågor kan följa vårt arbete. Syftet är att skapa en mötesplats för professionella, personer med egen dövblindhet, närstående, forskare och andra. Sidan är ett forum där vi kan diskutera aktuella frågor och problem, förmedla nyheter, information och goda exempel från dövblindområdet. Den är däremot inte en plats för diskussioner av enskilda personers angelägenheter eller annat av privat karaktär. Vid behov av den typen av vägledning ber vi dig ta direkt kontakt med någon på Nkcdb via kontaktsidan på vår hemsida så får vi se om vi kan hjälpa till.

Du behöver inte ha ett konto på Facebook för att följa aktiviteterna på Nkcdbs sida. Vill du däremot göra egna inlägg eller kommentera våra eller andras inlägg, så krävs ett medlemskap. Att gå med är gratis och det gör du på Facebooks webbplats: https://www.facebook.com/

När någon som är anställd på Nkcdb gör ett inlägg ser du det genom att vi alla har samma symbol (vår logga) framför inlägget samt vårt förnamn efter inlägget – detta för att du ska veta att vi uttalar oss som tjänstemän. Vi tar bort inlägg som innehåller känslig information som personuppgifter eller som är stötande, uppviglande eller kränker enskildas personliga integritet. Vi förbehåller oss också rätten att ta bort inlägg som skrivs i ett uppenbart kommersiellt syfte.

Våra riktlinjer kring sociala medier hittar du här >>