Övriga resurser

På Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor har vi knutit till oss specifik kompetens inom vissa prioriterade områden för att kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt. Under respektive grupp/område presenteras samtliga resurspersoner och kontaktuppgifter till den som är samordnare för respektive grupp/område.