En del av Mo Gård

Sedan 2003 har Mo Gård uppdraget från regeringen att ansvara för Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Mo Gård är en stiftelseägd non-profit verksamhet som erbjuder tjänster inom stöd och service, behandling, utbildning samt kunskapsstöd med fokus på kommunikation och funktionsnedsättning. Stiftelsen Mo Gård bildades år 2000 av:

Sveriges Dövas Riksförbund
Förbundet Sveriges Dövblinda
Region Östergötland
Finspångs kommun
Personalkooperativet Mo Gård

Mo Gård har en lång tradition och erfarenhet av att arbeta med personer som kommunicerar på teckenspråk eller som använder alternativa kommunikationsformer på grund av dövhet, hörselskada, dövblindhet eller språkstörning. Ofta förekommer en kombination av olika funktionsnedsättningar. Mo Gårds insatser erbjuds på olika platser i landet. Läs mer om Mo Gård på hemsidan www.mogard.se